Atlı DanışmanlıkHizmetler

About

Kalıcı, sürdürülebilir bir iş modelinin oluşturulması için ilk adım kurumların etki önceliklerinin belirlemek ve doğru bir sürdürülebilirlik stratejisi oluşturmaktır. 

ATLI Danışmanlık olarak şirketiniz için sektörünüze en uygun sürdürülebilirlik çözümlerinin belirlenmesi ve uygulanmasında danışmanlık ve raporlama hizmetleri sunmaktayız.


Danışmanlık

Birçok şirket faaliyet gösterdiği operasyon alanlarında topluma değer katabilmek amacıyla sosyal yatırımlar yapmaktadır. Bu yatırımların etki ölçümlemesi yapılmadığı takdirde finansal kaynakların ve iş gücünün boşa harcanma riski oluşmaktadır. Doğru ve etkili sosyal yatırımların ölçümlemesi bu nedenle önem taşımaktadır. Sosyal Yatırım Etki Ölçümleme Hizmetimiz ile yaptığınız ve yapmayı planladığınız sosyal yatırımlarınızın getirisini ölçmenizde şirketinize destek oluyoruz.

Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi dünyadaki diğer örnekleri gibi yatırımcılar için cazip bir yatırım alanı olacaktır. Sürdürülebilirlik Endeksinde işlem gören şirketlerin kurumsal yönetim, risk yönetimi, kaynak yönetimi, paydaş diyaloğu ve şeffaflığı sağlamış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle yatırımcılara daha cazip ve güvenilir bir yatırım platformu sunmaktadır. ATLI olarak şirketinizin BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alabilmesi için gerekli kurumsal dönüşüm stratejileri kurmanızda ve uygulamanızda sizlere destek oluyoruz.

Hayırseverlik ile kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) kavramları arasında yaşanan karışıklık oldukça sık rastlanan bir durum. Hayırseverlik şirketin toplum nezdinde itibarını yükseltirken, kurumsal sosyal sorumluluk iş süreçlerine entegre edilerek risk yönetimi ve maliyetlerin düşürülmesi gibi ekonomik sürdürülebilirlik için hayati önem taşıyan faydalar sağlamaktadır. ATLI olarak kurumsal sorumluluk yönetimi ile şirketinizin çevresel, sosyal ve ekonomik performanslarını yükselterek marka değerini arttırmanıza destek oluyoruz.
Raporlama

Hesap verebilirlik ve şeffaflık günümüzde başarının anahtarı konumundadır. Şirketlerin çevresel, sosyal ve ekonomik performans bilgilerini içeren sürdürülebilirlik raporu hesap verebilirliğin önemli bir parçası olmasının yanı sıra, şirketlerin iş süreçlerinin gelişimine de olumlu etki etmektedir. Araştırmalar, çevre ve sosyal yaşama önem veren ve bu yönde çalışmalar yapan şirketlerin, tüketiciler tarafından tercih edildiğini ve bu markalara sadık kalarak ödüllendirildiklerini ortaya koymuştur. Çevreye ve topluma yaptıkları katkıyı sürdürülebilirlik raporu yoluyla, şeffaf şekilde iç ve dış paydaşlarına duyuran şirketler rekabette avantajlı konumdadırlar. ATLI Danışmanlık olarak sürdürülebilirlik raporunuzu GRI G4 kriterlerine uygun olarak hazırlayarak, paydaşlarınız ile etkili iletişim kurmanızı sağlamaktayız.

Dünyanın en büyük kurumsal vatandaşlık girişimi olan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 temel prensibi çerçevesinde her sene hazırlanan İlerleme Bildirimi (Communication on Progress) profesyonel olarak hazırlayarak paydaşlarınız ile iletişimini sağlamaktayız.

Şirketlerin yaptığı sosyal yatırımların paydaşlarla iletişimi yatırımların kendisi kadar değer taşımaktadır. Bu nedenle, şirketlerin sosyal yatırımlarını Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporları ile paylaşmaları gerekmektedir. Sosyal yatırımlarınızın etkili iletişimi için ATLI Danışmanlık olarak destek veriyoruz.