Atlı DanışmanlıkHakkımızda

About

Sürdürülebilirlik, kurumsal sorumluluk ve sosyal sorumluluk gibi kavramları günümüzde şirketlerin karşısına çıkan yeni kavramlar. Şirketler ve kurumlar bu kavramlar üzerinde durmak, bütçe ayırmak, bünyelerinde özel departmanlar kurmak ve paydaşlarını bu konudaki çalışmalarından haberdar etmek gerekliliği duymaktadır. Yakın gelecekte konuya yeterli özeni göstermeyenler ise yönetmeliklere, mevzuatlara uymak konusunda sıkıntılar yaşayacak, pazar payında kayıplarla karşılabilecektir.

Sürdürülebilirlik, “iş” kavramının sadece karlılık tarafının değil, aynı zamanda sosyal ve çevresel yönüyle bir bütün olarak ele alınmasıdır. Sürdürülebilirlik değerlerine bağlı kalan kurumlar, maliyetlerde azalma, verimlilikte artma ve müşteri bağlılığı gibi önemli avantajlar sağlarlar.

ATLI Danışmanlık profesyonel sürdürülebilirlik hizmetleriyle, yönetmeliklere uymanızda, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerinizin ölçümlenmesi ve yönetiminde, sürdürülebilirlik performansı raporlamasında ve paydaş iletişiminde şirketinize destek vermektedir.


Müşterilermizin danışmanlık ve raporlama ihtiyaçlarını en güvenilir, en kaliteli ve en ekonomik şekilde karşılarken aynı zamanda sürdürülebilirlik performanslarının kalıcı şekilde yükselmesini sağlıyoruz.

Özel sektörde ve akademik alanda Türkiye’de sürdürülebilirlik liderleri yaratarak uluslararası çapta iyi uygulama örneklerine imza atmak hedefi ile çalışmalarımızı yönlendirmekteyiz.